Najvažnije značajke licenciranja softvera ActCAD

 • Licence su trajne i vrijede doživotno
 • Licence vrijede globalno
 • Dostupna je opcija samostalnog prijenosa licence
 • Trenutačna isporuka ključa(ova) licence
 • Jedinstvene i vlasničke tehnologije licenciranja

Vrste licenci

Licenca temeljena na ključu

 1. Za aktivaciju softvera putem interneta bit će osiguran jedinstveni serijski broj
 2. Licenca se može prenijeti na neko drugo računalo pomoću naredbe "Prijenos licence".
 3. Nema ograničenja u broju prijenosa licenci
 4. Internetska veza potrebna tijekom aktivacije i deaktivacije
 5. Jedna licenca će raditi samo na računalu u određenom trenutku
 6. Offline aktivacija je podržana u slučaju da internetska veza nije dostupna na računalu klijenta
 7. Nema potrebe za povezivanjem korisničkog računala s lokalnom mrežom
 8. Pojedinosti o korištenju licence mogu se pratiti na portalu za prijavu klijenta

Licenca temeljena na USB dongle

 1. USB ključ će se fizički šalje klijentu
 2. Instalirajte softver na bilo koje računalo sa sustavom Windows, povežite USB ključ i koristite softver
 3. Dongle se može prebaciti na bilo koje računalo i nema potrebe za deinstaliranjem/ponovnom instalacijom softvera
 4. Ne morate nas kontaktirati čak i ako je računalo formatirano ili palo
 5. Nema potrebe za internet ili LAN vezom
 6. Ako je USB ključ oštećen ili ako se ključ izgubi, klijent mora kupiti novu licencu